METODOLOGIA PBL


 

L’aprenentatge basat en projectes (PBL) és un mètode de treball globalitzador que dóna el protagonisme a l'alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge. Treballant en projectes els alumnes aprenen a pensar per ells i elles mateixes, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus encerts. Aquesta metodologia dona l'oportunitat als infants i als adolescents d'escollir quins temes volen treballar i què els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells i elles.

Els nostres grups funcionen com una mini societat, establint les seves normes de convivència, signant un contracte de compromís i treball cooperatiu. Gestionen el seu pressupost i dissenyen la ruta educativa fins a la finalització del seu projecte i la presentació del producte final a les famílies. Tot el procés es realitza únicament en llengua anglesa.

El treball de les habilitats socials esdevé una eina inclusiva que entrena l’alumnat per a convertir-se en ciutadans actius i compromesos.  

Els aprenentatges reals plens d’activitats pràctiques fan que la motivació s’incrementi a classe. Projectes que barregen ciència, art, música...i que enriqueixen els nois i noies en molts aspectes alhora que aprenen anglès.

Els projectes ajuden a modelar el pensament crític i ofereixen la bastida perquè l'estudiant aprengui a realitzar les tasques cognitives que caracteritzen el pensament crític. Exemples de pensament crític són: jutjar entre alternatives, buscar el camí més eficient per realitzar una tasca, sospesar l'evidència, revisar les idees originals, elaborar un pla o resumir els punts més importants d'un argument.

 

151-metodologia-pbl-1-riding
152-metodologia-pbl-2-riding
153-metodologia-pbl-3-riding